Coachingstrajecten

We starten met een intake en dan gaan we samen een plan opstellen waarin staat aan welke doelen  jij wilt werken. Ook maken we een inschatting wat er voor jou nodig is en binnen welke termijn jij deze doelen kan en wil bereiken. Samen zullen we een plan samenstellen waar jij achter staat en voor wilt gaan. Wanneer jij dit ziet zitten zal het coaching traject starten. De start en de frequentie van de daaropvolgende coaching sessies plannen we in overleg. Gedurende het traject kunnen we in overleg altijd dingen wijzigen of doelen bijstellen. In deze trajecten gaan we vooral aan de slag met het doorbreken van gedragspatronen, het gaat er uiteindelijk om waar jij aan wilt werken.